Pozostałe usługi około energetyczne

Optymalizacja kosztów energetycznych to jak poprawki krawieckie – czasem drobny zabieg czyni wielką różnicę

Na podstawie wyniku audytów energetycznych prowadzonych w przedsiębiorstwe można zastosować szereg rozwiązań w celu optymalizacji kosztów energetycznych. Poza doborem grupy taryfowej, stawki za energię elektryczną i paliwo gazowe oraz inwestycje w własne wytworzenie najczęściej proponowane przez nas metody to:

  • Kompensacja mocy biernej, czyli jednorazowa inwestycja mająca na celu zniwelowanie kosztów wytwarzanej przez zakład energii biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. Z uwagi na niski nakład finansowy i krótki czas zwrotu inwestycji jest to jedna z prostszych i bardziej opłacalnych form obniżenia rachunków za energię elektryczną.
  • Dla przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii elektrycznej lub mających problemy z jej jakością dobrym rozwiązaniem jest inwestycja we własną stację transformatorową. Ruch ten, ograniczając koszty dystrubucyjne jednocześnie daje nam szereg przywilejów ze strony Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Zakład zasilany jest nie z niskiego a ze średniego napięcia – następuje zmiana grupy taryfowej z C na B, a średnie napięcie rozdzielane jest na niskie przez własny transformator, zatem jakość zasilania jest dużo wyższa, ponadto OSD ma obowiązek uzgadniać z właścicielem wszelkie wyłączenia prądu. Inwestycja może przynieść spore oszczedności ograniczając koszty dystrybucyjne nawet o 80 %.

To oczywiście nie wszystkie opcje optymalizacji energetycznej przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami, a my sprawdzimy na ile Twój „garnitur energetyczny”jest dopasowany.